Rainbow® | Hopla

Hračky podľa typu

Podľa veku

Podľa značky

Darčekové poukážky

Akcie a novinky

Rainbow®

0€
0€

Rainbow® je značka farebných papierov, ktoré sú vyrábané s ohľadom na životné prostredie.  Farebné papiere tejto značky majú nasledovné ekologické certifikáty: 

FSC® - cieľom FSC certifikácie je zabezpečiť, že drevo, z ktorého sa vyrába daný papier, je získavané z lesov s ohľadom na ich ochranu, zachovanie biodiverzity, zaistenie primeranej práce a rešpektovanie práv miestnych komunít. 

EU Ecolabel - EU Ecolabel zaručuje, že výrobky a služby, ktoré nesú túto značku, majú nižšie environmentálne zaťaženie počas svojho životného cyklu. Kritériá pre udelenie tejto značky sa vzťahujú na rôzne oblasti, ako je efektívne využívanie zdrojov, obmedzenie emisií do životného prostredia, minimalizácia odpadov a škodlivých látok či ochrana biodiverzity.

ECF (bez použitia elementárneho chlóru) - elementárne bezchlórové (ECF) sa vzťahuje na chemický proces bielenia, ktorý sa používa pri výrobe papiera a buničiny a nezahrňuje použitie elementárneho chlóru vo forme plynu. ECF metódy sa namiesto toho spoliehajú na chlórdioxid, ktorý je menej škodlivý pre životné prostredie.

Certifikát "Permanent paper DIN ISO 9706" - tento certifikát sa vzťahuje na normu pre trvanlivý papier. Táto norma bola vyvinutá s cieľom zabezpečiť, že papier vyrobený podľa jej špecifikácií bude mať dlhú životnosť a minimálnu degradáciu v čase, čiže je vyrobený tak, aby odolával starnutiu, žltnutiu a iným formám poškodenia, ktoré by mohli narušiť jeho kvalitu a čitateľnosť.

Certifikát "Environmental Management DIN ISO 14001" - certifikát sa vzťahuje na normu pre environmentálny manažment. Podľa normy DIN ISO 14001 musia organizácie vypracovať a implementovať environmentálne manažérske systémy, ktoré zahŕňajú sledovanie vplyvu ich činností na životné prostredie, stanovenie environmentálnych cieľov, plánovanie environmentálnych opatrení a dodržiavanie platných environmentálnych zákonov a predpisov.

Rainbow logo

2,40 €
10,50 €

Nezávadné materiály

Hygienicky nezávadné, testované a certifikované podľa noriem EÚ !

V ČOM SME VÝNIMOČNÍ?

Poradenstvo, inovatívnosť a široký výber edukatívnych hračiek !

Rýchle dodanie

Doručíme Vám balík i do 24 hodín, kdekoľvek na Slovensku !