Logické myslenie a jeho podpora u detí | Hopla

Hračky podľa typu

Podľa veku

Podľa značky

Darčekové poukážky

Akcie a novinky

Logické myslenie a jeho podpora u detí

deti pri hre Pošli správu
Logické myslenie a jeho podpora u detí
Fieldset
hopla
2. 2. 2021
0 komentárov

Schopnosť logicky myslieť sa tradične definuje ako vyššia kognitívna schopnosť. Deti sa učia novým poznatkom budovaním mozgových spojení nazývaných nervové dráhy. Čím viac sa tieto nervové dráhy používajú, tým silnejšie sú. Deti zbierajú rôzne druhy zručností v rôznych fázach vývoja. 

Keď bábätká prijímajú informácie o svete, ich neuróny sa rozvetvujú a vytvárajú spojenie medzi sebou. Každý neurón môže mať viacnásobné spojenie s inými neurónmi. Tieto spojenia, nazývané neurónové dráhy, sú ako systém elektrického vedenia. Chemikálie na mozgu nazývané neurotransmitery pomáhajú systému napájať tieto správy. Obvody závislé od činnosti potrebujú vstup. Pod jednotlivými vstupmi rozumieme všetky zážitky a podnety, ktoré deti zažívajú. Zvuky, chute, vône a emócie pomáhajú mozgu uvoľňovať neurotransmitery a napájať tieto obvody.

Logické myslenie a jeho podpora u detí

Fázy vývoja myslenia a logiky u detí

  1. V prvej fáze bábätká používajú svoje zmysly - zrak, sluch, hmat, chuť a čuch - na začiatok spojenia. Pravdepodobne ste už videli bábätká chutnať, triasť a hádzať predmety. Keď tieto činnosti stále opakujú, mozog tieto okruhy posilňuje a zdokonaľuje ich vykonávanie. Všetky tieto činnosti - dokonca aj žuvanie všetkého, čo je v dohľade, pomáhajú budovať nervové dráhy podporujúce vývoj pohybu a reči u dieťaťa.
  2. Vo fáze od 2 do 7 rokov sa začína vývoj reči. Deti sa zvyčajne učia viac slov, používajú zložitejšie vety a dokonca aj trochu čítajú. Toto je správny čas, aby sme deťom poskytli prostredie plné slov. Čím viac slov a nápadov je im vystavených, tým viac sa vyvíjajú nervové dráhy. Na druhej strane, sociálne zručnosti sa v tomto veku rozvíjajú pomaly. Často majú deti problémy s vcítením sa do iných ľudí a môžu byť kritické voči rozhodnutiam a správaniu iných.
  3. V období od 7 rokov do strednej školy sa u detí posilňuje logické myslenie. Počas tejto fázy sú deti schopné vidieť logické súvislosti medzi vecami. Stávajú sa „detektívmi“, ktorí môžu vidieť indície a dať ich dokopy. Začína u nich pracovať schopnosť vidieť perspektívy iných ľudí a chápať, že každé konanie má následky. Je to ideálne obdobie, kedy na podporu vývoja logiky môžete zapojiť rôzne logické hry pre deti.
  4. Vo fáze dospievania deti začínajú uvažovať abstraktnejšie a komplexnejšie. Zohľadňujú „čo ak“ situácie, aby zistili možné výsledky. V škole to znamená, že sú pripravení porozumieť zložitejším matematickým zručnostiam.
  5. Akonáhle deti presiahnu fázu dospievania, neprestanú rozvíjať svoje mysliace schopnosti. V tejto fáze budujú svoje výkonné funkčné zručnosti - schopnosti, ktoré pomáhajú nám všetkým plánovať, organizovať a plniť úlohy – tie sa vyvíjajú až do veku 20 rokov.

Ako podporiť vývoj logiky a myslenie u detí?

S podporou logického myslenia u detí môžete skutočne veľmi skoro. V podstate už vtedy, keď dieťa začína opakovať prvé slová. V tomto období je na podporu jeho myslenia dôležitý najmä rozhovor. Neustále sa s dieťaťom rozprávajte, opisujte mu každodenné veci a činnosti a vyzývajte ho, aby tiež rozprávalo. Čím je dieťa staršie, tým viac aktivít na podporu logiky môžete vyskúšať.

1. Umožnite rôzne štýly učenia

Poskytnite deťom množstvo interaktívnych materiálov na preskúmanie s možnosťou sledovania aktivity a následnej diskusie. Uistite sa, že majú dosť času na diskusiu o tom, čo sa deje. Dávajte dieťaťu logické úlohy, primerané jeho veku a fáze vývoja. K obľúbeným úlohám patria napríklad jednoduché porovnávacie obrázky, na ktorých má dieťa objaviť rozdiely. Rôzne zábavné úlohy a hry na logiku pre deti nájdete aj online.

2. Predstavte dieťaťu rôzne hračky a hry na rozvoj logického myslenia

A samozrejme, zahrajte sa spolu! V rámci hry možno rozvíjať logiku aj mnohými edukačnými hračkami. Vzdelávacie pexeso pomáha zábavným spôsobom rozvíjať pamäť, pozornosť, rozvoj slovnej zásoby a vedomostí. Učí deti vizuálne rozlišovať objekty, pomenovať ich a následne viesť diskusiu na spoločenské témy, ako napr. rodová rovnosť, tolerancia, rešpekt, slušné správanie. Pri hre Krátke príbehy dieťa musí na základe logickej postupnosti zoradiť kartičky s obrázkami na stojan tak, aby obrázky vytvorili súvislý príbeh a následne porozprávať, prečo tak obrázky zoradilo. Dieťa si tak efektívne rozvíja svoje logické myslenie.

Logické myslenie a jeho podpora u detí - vzdelávacie pexeso

3. Stimulujte zvedavosť a myslenie detí

Ponúknite celý rad zaujímavých predmetov, kde môžete následne poukázať na príčiny a následky vzťahov. Keď pridávate vajíčko do cesta počas pečenia, opýtajte sa: „Čo sa môže stať ďalej?“ Na podporu odhadu a predpovedania používajte otvorené otázky.

4. Vyzývajte deti, aby premýšľali počas celého dňa, aj pri bežných činnostiach

Logické myslenie u detí môže podporovať prakticky neustále, pri každodenných činnostiach. Keď deti počas upratovania ukladajú stavebné bloky a knihy, povzbudzujte ich, aby klasifikovali objekty. Alebo ich vyzvite, aby v obchode s potravinami porovnali množstvo. Neustálym zapájaním jednotlivých nervových dráh sa stanú dráhy značne silnejšími.

5. Zabávajte sa spolu jednoduchými slovnými hrami

Takto môžete podporovať logiku už u predškolákov. Ide o logické hry, na ktoré nepotrebujete žiadne pomôcky. Postačí fantázia – vaša a vášho dieťaťa. Napríklad poviete vetu, v ktorej je chyba a požiadajte dieťa, aby vás opravilo (tráva je modrá)...

Zdroj:

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3022/17-tipov-ako-rozvijat-pamat-a-logicke-myslenie-v-predskolskom-veku

Kompletná ponuka logických hier pre deti

 

Ohodnoťte tento článok
No votes yet
Autor: hopla
O mne:
Sme tím odborne školených ľudí, ktorý sa rozhodol po pozitívnych ohlasoch zo strany škôlok a škôl posunúť naše skúsenosti ohľadom vzdelávania a výchovy dieťaťa s cieľom rozvoja jeho zručností aj smerom k vám. K rodičom, ktorým záleží na vzdelávaní dieťaťa už od útleho veku. K deťom - bádateľom, ktoré neúnavne skúmajú tento svet a bažia po odpovediach na ich zvedavé a nikdy nekončiace otázky.

Zdielajte tento článok

Nezávadné materiály

Hygienicky nezávadné, testované a certifikované podľa noriem EÚ !

V ČOM SME VÝNIMOČNÍ?

Poradenstvo, inovatívnosť a široký výber edukatívnych hračiek !

Rýchle dodanie

Doručíme Vám balík i do 24 hodín, kdekoľvek na Slovensku !