Hra v exteriéri a jej význam | Hopla

Hračky podľa typu

Podľa veku

Podľa značky

Darčekové poukážky

Akcie a novinky

Hra v exteriéri a jej význam

Deti pri hre vonku s magickým svetelným stolom JonEly
Hra v exteriéri a jej význam
Fieldset
hopla
4. 6. 2021
0 komentárov

Akonáhle je počasie za oknom priaznivé, otvára sa nový priestor pre hry – priestor pre hru vonku. Vonkajšie aktivity ponúkajú vášmu dieťaťu príležitosť spoznávať prírodné prostredie a zažívať dobrodružstvá. Okrem toho, že fyzické aktivity vonku sú prospešné pre zdravie dieťaťa, pomáhajú dieťaťu rozvíjať veľké množstvo zručností a schopností. Poďme sa preto spolu pozrieť na benefity detskej hry v exteriéri.

1. Benefity hry vonku pri fyzickom vývoji dieťaťa

Deti na detskom ihrisku okrem zábavy a hry vykonávajú celkom prirodzene aj značnú fyzickú aktivitu. Keď si deti na takúto fyzickú aktivitu zvyknú a vnímajú ju ako príjemný zážitok, povzbudí ich to k tomu, aby s pribúdajúcim vekom zostali aktívne. Okrem toho má hranie vonku aj iné benefity v rozvoji fyzických zručností, ako napr.: 

Budovanie motorických schopností

Deti v útlom veku potrebujú stimuláciu a cvičenie, aby si osvojili motorické schopnosti a vytrvalosť. Aby sa dieťa dostalo z bodu A do bodu B, musí si vybudovať balančné schopnosti, ktoré si môže slobodnejšie precvičovať a zdokonaľovať práve pri hre v exteriéri. Napríklad na detskom ihrisku bude dieťa budovať silu a vytrvalosť pri stúpaní, šmýkaní, hojdaní, tlačení a ťahaní. Dieťa sa tiež bude cítiť viac motivované k rozvoju motorických schopností, keď ich bude trénovať v jeho prirodzenom prostredí – pri hre.

Mega terč pre deti

Spaľovanie kalórií

Z detí, ktoré majú nadváhu alebo obezitu, sa oveľa častejšie stanú obézni dospelí a je u nich riziko vzniku zdravotných problémov súvisiacich s obezitou. Jedným zo spôsobov riešenia detskej obezity je práve povzbudenie detí, aby trávili veľa času vonku, hýbali sa a pri zábavných hrách zároveň spaľovali potrebné kalórie. Najmä malé deti vyžadujú veľa aktivity, aby sa udržali vo forme. Napríklad deti v predškolskom veku by mali mať každý deň najmenej hodinu štruktúrovanej fyzickej aktivity a najmenej hodinu alebo až niekoľko hodín neštruktúrovanej činnosti – to najlepšie dosiahnu práve pri vonkajšej hre.

Vývoj silnejších kostí

Telo potrebuje vitamín D na vstrebávanie vápniku z potravy a na budovanie silných kostí. Iba pár minút slnečného žiarenia denne môže pomôcť telu vyrobiť dostatok vitamínu D - ďalší dôvod, prečo je pre deti hra vonku tak veľmi prospešná.

Posilnenie imunity dieťaťa

Slnečné svetlo stimuluje epifýzu, ktorá udržuje imunitný systém silný. Ako už bolo spomenuté vyššie, slnečné svetlo tiež pomáha deťom produkovať vitamín D, ktorý potrebujú pre správne fungovanie imunitného systému. Hra v prírodnom prostredí tiež podporuje imunitný systém v spojení s čerstvým vzduchom či interakciou s prírodnými prvkami, s ktorými nepríde dieťa do kontaktu pri hre v interiéri. 

Zlepšenie spánku

Príliš veľa času stráveného pred obrazovkou či nedostatok vyvinutej mozgovej činnosti sú niektoré z dôvodov, prečo veľa detí nespí. Našťastie hranie vonku môže deťom pomôcť nastoliť spánkový režim, ktorý potrebujú. Pre deti vo veku 3 až 6 rokov je to až 10 až 12 hodín za noc. Keď sa deti hrajú, vystavujú sa slnečnému žiareniu, ktoré pomáha regulovať „vnútorné hodiny tela“. Trávením času vonku a v prírode zároveň deti spaľujú energiu, čím sa prirodzene cítia viac unavené, keď je čas ísť spať.

Zobraziť pomôcky pre pohybové aktivity

2. Benefity vonkajšej hry pri sociálnom rozvoji dieťaťa

Hra na ihrisku nie je vo všeobecnosti osamelou činnosťou. Kedykoľvek navštívite detské ihrisko, určite tam budú i ďalšie deti. Akonáhle sa deti na ihrisku stretnú s inými deťmi, naučí ich to dôležité lekcie o sociálnych normách a spôsobe interakcie s ostatnými, čo sa im bude rozhodne hodiť vo vzťahoch s dospelými a na ich budúcom pracovisku. Poďme sa spolu pozrieť na niekoľko ďalších sociálnych výhod hry vonku.

Nadobúdanie sociálnych zručností

 Malé deti sa musia naučiť, ako sa správne hrať s ostatnými deťmi. Napríklad štvorročné deti ešte nevedia pochopiť, čo je správne a čo nesprávne. Musia sa naučiť, ako sa deliť, spolupracovať a správať sa k nim láskavo. Na budovanie sociálnych schopností deti potrebujú zažívať nové a odlišné sociálne situácie. Rodičia a učitelia by mali v tomto veku nabádať deti k hraniu sa s ostatnými deťmi a zdieľaniu. Hra v exteriéri je ideálnym priestorom k nadobudnutiu týchto zručností, napr. pri hre s jedným z našich nezničiteľných áut do piesku či do snehu, ktoré na pieskovisku jednoznačne upútajú pozornosť všetkých detí, a tak vytvoria skvelú príležitosť na sociálne interakcie medzi nimi – ostatné deti si budú chcieť auto s určitosťou požičať, prípadne sa zapojiť do hry s týmito masívnymi autami, a to si vyžaduje stanovenie pravidiel medzi deťmi. Podeliť sa detičky môžu aj o ostatné originálne hračky do piesku z našej ponuky, ktoré si taktiež určite získajú pozornosť.

Hračky do piesku

Hračky do piesku

Zvyšovanie komunikačných schopností

Deti si precvičujú vzájomnú komunikáciu, keď sa hrajú vonku, aby dosiahli spoločné ciele. V neštruktúrovanom vonkajšom prostredí je na nich, aby vytvorili pravidlá. Vďaka tomu sa deti naučia počúvať, plánovať a zdieľať vedomosti s ostatnými deťmi tak, aby mohli pokračovať v spoločnej hre.

Rozvoj empatie

Keď sa deti hrajú, stavia ich to do rôznych okolností, ktoré im umožňujú precvičiť empatiu a lepšie si uvedomiť pocity iných detí. Hranie rôznych hier a rolí tiež učí deti sebaovládaniu a spôsobom riešenia konfliktov. Keď sa deti venujú voľnej, neštruktúrovanej hre, sú vystavené rôznym uhlom pohľadu a rozličným emóciám, čím sa učia lepšie nadväzovať a reagovať empaticky v novovzniknutých situáciách. 

3. Poznávanie sveta a prírody ako benefit hry

Aby deti mohli objaviť čaro prírody, ako je zeleň, slnečné lúče a čerstvý vzduch, musia vyjsť z interiéru do vonkajšieho sveta.  Pri hre vonku sa deti cítia šťastnejšie a majú veľa príležitostí na zmysluplné interakcie s prírodným svetom. Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov, prečo by deti mali tráviť čas v exterérovom prostredí.

Nekonečné príležitosti na vzdelávanie

Veľa aktivít v oblasti vzdelávania v prírode pre deti v prvých rokoch života nevyžaduje ďalšie materiály. Jediné, čo je potrebné urobiť, aby sa malé dieťa naučilo niečo nové, je požiadať ho, aby poukázalo na to, čo vidí na oblohe a vo svojom okolí. Deti môžu pozorovať v prírode hmyz na zemi alebo im s pozorovaním a spoznávaním všetkých druhov hmyzu skvele pomôže observatórium na hmyz s perforovaným vekom, kde môžu deti hmyz na istú chvíľu umiestniť a pozorovať ich správanie bez toho, aby im objekt skúmania niekam ušiel. 

dievčatko pri hre s observátoriom na hmyz

Skvelá príležitosť objaviť svoj vzťah k okolitému svetu

 Deti sa pri hraní vonku dozvedia, ako zapadajú do prírodného sveta a spoznajú niektoré zákony z fyziky či iných prírodných vied. Napríklad objavia, ako sa pomocou gravitácie a sily hojdať čo najvyššie ku oblohe. Tiež sa naučia oceniť to, ako im okolitý svet poskytuje potravu, kvety, ovocie, zeleninu a tieň či iné zdroje na život. To všetko si však najlepšie uvedomia práve spôsobom, že prírodu zažijú na vlastnej koži. Zároveň môžu pobytom vonku nadobudnúť prvý impulz k ich vzťahu k vede a výskumu, ktorý neskôr môžu rozvíjať aj rôznymi vzdelávacími hračkami v interiéri.

Budovanie vzťahu k prírode a vonkajším aktivitám

Deti, ktoré sa v mladom veku naučia vážiť si prírodu a vykonávať v nej rôzne aktivity, majú väčšiu tendenciu preniesť si tieto zvyklosti aj do dospelosti. Vyrastú z nich tak ľudia s láskou k prírode, so záľubou v turistike, záhradkárčení či bicyklovaní, čo im pomôže viesť zdravý životný štýl  a uvedomovať dôležitosť ochrany prírody.

4. Rozvoj fantázie a kreativity ako benefit vonkajšej hry

Deti sa na detskom ihrisku viac než šmýkajú, hojdajú a šplhajú. Imaginárna hra je samozrejmosťou, kedykoľvek sú deti na ihrisku. Keď deti používajú svoju fantáziu a hrajú sa na niekoho iného, učí ich to sociálnym rolám a pomáha rozvíjať ich tvorivosť. Takisto svoju kreativitu môžu rozvíjať aj kreslením výtvorov od výmyslu sveta kriedami na chodník. Všedný chodník sa tak stane kresliacim plátnom a skvelou príležitosťou na rozvoj fantázie dieťaťa. Kreativita je cenná zručnosť, ktorú môže dieťa používať počas celého života pri hľadaní riešení a nových nápadov a ktorú sa oplatí rozvíjať už v ranom veku. 

dieťa s kriedami na chodník

Kreatívne potreby pre deti

Ohodnoťte tento článok
Priemerné: 5 (1 vote)
Autor: hopla
O mne:
Sme tím odborne školených ľudí, ktorý sa rozhodol po pozitívnych ohlasoch zo strany škôlok a škôl posunúť naše skúsenosti ohľadom vzdelávania a výchovy dieťaťa s cieľom rozvoja jeho zručností aj smerom k vám. K rodičom, ktorým záleží na vzdelávaní dieťaťa už od útleho veku. K deťom - bádateľom, ktoré neúnavne skúmajú tento svet a bažia po odpovediach na ich zvedavé a nikdy nekončiace otázky.

Zdielajte tento článok

Nezávadné materiály

Hygienicky nezávadné, testované a certifikované podľa noriem EÚ !

V ČOM SME VÝNIMOČNÍ?

Poradenstvo, inovatívnosť a široký výber edukatívnych hračiek !

Rýchle dodanie

Doručíme Vám balík i do 24 hodín, kdekoľvek na Slovensku !